Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP VỀ VIP

13/07/2018

QUYỀN LỢI VIP

 1. Thưởng đăng nhập mỗi ngày:
  • - VIP Bạc mỗi ngày được + 3,333,333 Gold
  • - VIP Vàng mỗi ngày được + 10,000,000 gold

  *Lưu ý:

  • - Nếu ko đăng nhập ngày nào sẽ mất thưởng ngày đó.
  • - Gold thưởng được gửi vào Hộp quà tặng.
 2. Thưởng khi tăng cấp VIP hoặc vẫn duy trì VIP trong tháng tới:
  • - Tăng lên VIP Bạc được thưởng 100,000,000 Gold
  • - Tăng lên VIP Vàng được thưởng 300,000,000 Gold

  *Lưu ý:

  • - Gold thưởng được gửi vào Hộp Quà Tặng, nếu trong 30 ngày người chơi không nhận sẽ mất đi
 3. Biểu tượng VIP trên avatar sẽ thay đổi khi lên hay xuống cấp VIP (mất đi khi không phải VIP)

LÀM SAO ĐỂ LÊN VIP

Bước 1: bạn phải có điểm VIP Point (điểm V.P)
 • - Muốn có điểm V.P bạn cần phải mua Gold qua các hình thức sau.
  1. Mua Gold bằng Oncash
  2. Mua Gold qua SMS
  3. Mua Gold qua In Apps Purchase (IAP)

Điểm V.P chỉ được tính khi bạn mua Gold bằng Oncash, SMS, IAP

100 VND = 1 điểm V.P

 • - Người chơi phải tích lũy tiêu dùng đủ số lượng VIP Point tương ứng với mỗi cấp VIP đó, thông qua các phương thức tiêu dùng (Oncash, SMS & IAP) để mua Gold.
 • - Lưu ý: Số VIP Point được quy ra từ việc mua gold bằng Oncash, SMS và IAP như sau: (100 VND = 1 điểm VIP Point)

Bước 2: có số điểm V.P đạt mốc:

Cấp VIP Vip Point cần
Bạc 10,000
Vàng 30,000

*Điều kiện lên cấp, duy trì, hạ cấp VIP:

 1. Điều kiện lên cấp VIP

  -   Tích lũy đủ điểm V.P sẽ lên mức VIP cao hơn (hiện tại chỉ có 2 cấp VIP Bạc và VIP Vàng. Nếu bạn đang là VIP Vàng thì sẽ không lên cấp VIP nữa)

 2. Điều kiện duy trì cấp VIP

  Duy trì cấp Vip sau khi tổng kết tháng (từ ngày 01 tới ngày cuối cùng của tháng):

  -   Đạt được điểm VP tích lũy tương ứng với cấp VIP hiện tại

  -   Có lên cấp VIP trong tháng

 3. Điều kiện bị hạ cấp VIP

  -   Khi có điểm VP tích lũy nhỏ hơn điểm VP mà cấp VIP hiện tại yêu cầu. Ví dụ:

  -   Nếu thanbai9999 đang là VIP Bạc & sau khi kết thúc ngày cuối cùng của tháng chỉ tích lũy điểm VP đến VIP Bạc (nhỏ hơn hoặc bằng 29,999) nhưng nhỏ hơn điểm tích lũy mà VIP Vàng cần (30,000), thanbai9999 sẽ bị hạ xuống VIP Bạc vào tháng sau ( Không VIP < thanbai9999 VIP Bạc < thanbai9999 VIP Vàng )

LƯU Ý

- Người chơi sẽ bắt đầu từ VIP 0 và up lên VIP Bạc, VIP Vàng
- UP VIP được tính dựa vào điểm VP tích lũy trong tháng ( tính từ đầu tháng 01 đến cuối tháng ) bằng cách:
Users  phải tích lũy tiêu dùng đủ số lượng VIP Point tương ứng với mỗi cấp VIP đó, thông qua các phương thức tiêu dùng (Oncash, SMS & IAP) để mua Gold.
- Khi được duy trì VIP thì người chơi sẽ được nhận thưởng duy trì (=Gold level up) của VIP đó vào ngày 1 tháng mới.
Ví dụ: đang là VIP 2 và được duy trì VIP 2 khi hết tháng thì sẽ được nhận Gold thưởng duy trì (=Gold level up) của cấp đó, nếu đang VIP2 mà xuống VIP1 thì được nhận Gold thưởng dùy trì VIP1 (=Gold level up)
- Thời gian để hưởng ưu đãi của VIP là từ ngày lên VIP cho tới ngày cuối cùng của tháng sau.
Ví dụ: ngày 15/3 user A lên VIP 2 thì user A sẽ được dùy trì VIP cho tới hết ngày 30/4. VP tích lũy của VIP sẽ reset về 0 sau khi tổng kết và bắt đầu tháng mới.