Hoàn tất bảo trì tất cả game bài trên web và mobile ngày 23-05-2018

23/05/2018 | 2100 View
Hoàn tất bảo trì tất cả game bài
Xem thêm >>

bảo trì game holla xito tienlen phiên bản mobile ngày 23-05-2018 từ 9h-10h

23/05/2018 | 1349 View
game holla phiên bản mobile đang được bảo trì
Xem thêm >>

Kết thúc sự kiện 9150 lúc 0h00 ngày 22-05

22/05/2018 | 1926 View
Kết thúc sự kiện 9150
Xem thêm >>

BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT ĐẦU SỐ 9150 0h00 ngày 22-05

22/05/2018 | 2729 View
BQT Ongame xin thông báo
Xem thêm >>

Hoàn tất bảo trì game phiên bản mobile ngày 22-05-2018

22/05/2018 | 984 View
Đã hoàn tất bảo trì cho các game trên phiên bản Mobile ngày 22/5
Xem thêm >>

Bảo trì cập nhật game Xito Tienlen Holla ngày 22-05-2018

22/05/2018 | 844 View
Sửa lỗi và cập nhật phiên bản di dộng cho 3 game Xito Tienlen Holla
Xem thêm >>